18 Nisan 2013 Tarihinde Yapılacak Hissedarlar Olağan Genel Kurul

18 Nisan 2013 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu

 

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret Sicil No: 281462

Ticaret Unvanı
Turkland Bank Anonim Şirketi

Ticari Adresi: 19 mayıs Cad. No:7, Şişli Plaza A Blok, Kat: 5 Şişli / İstanbul

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08/03/2013 tarihli almış olduğu, 511 sayılı karara istinaden; 18/04/2013 tarihinde, saat: 10:30’da, 19 mayıs Cad. No:7, Şişli Plaza A Blok, Kat: 5 Şişli / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.
Olağan Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 

18 Nisan 2013 Olağanüstü Genel Kurul ilanı için tıklayın.

 

Diğer Haberler :

Haberler
 
 
Gizlilik Taahhüdümüz

T-Bank A.Ş. Gizlilik Açıklaması

T-Bank A.Ş müşterilerinden, yasal mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alınması gereken bilgiler yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile yalnızca gerekli olduğuna inanılan bilgileri almaktadır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgilerin gizliliği ve güvenliği, esas aldığımız en önemli kriterdir.

T-Bank A.Ş., müşteri bilgilerinin gizliliğini korumak adına aşağıda belirtilen kuralları esas almıştır.

Müşteri bilgileri T-Bank A.Ş. tarafından oluşturulmuş güvenlik sistemi içerisinde gizlidir ve yalnızca müşteri bilgilerinin gizliliği ile doğru kullanımı konusunda yeterince eğitilmiş ve bu bilgileri kullanabilmek için yetkilendirilmiş Bankamız çalışanlarının müşteri bilgilerine erişimleri mümkündür.

T-Bank A.Ş., kendi personeli de dahil olmak üzere, müşteri bilgilerine herhangi bir kimsenin izinsiz ulaşamaması amacıyla sıkı bir güvenlik sistemi uygulamaktadır.

" Müşteri bilgileri, ilgili yasa ve düzenlemelerdeki zorunluluklar dışında, başka kurum ve kuruluşlara onayınız alınmadan ve/veya talebiniz olmaksızın verilmez.

İlgili yasalarda öngörülen çeşitli yönetsel otoriteler ve yargı organları, mercileri veya T-Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar zaman zaman müşteri bilgilerini paylaşmamızı veya açıklamamızı isteyebilirler. Böyle durumlarda, müşteri bilgileri sadece gerekli yetkiler çerçevesinde ve ilgili yasa ve düzenlemelerdeki sınırlar dahilinde açıklanacaktır. Üçüncü kişi ve kuruluşlardan alınan hizmetlerde, kişi, kuruluşlar ve çalışanlarının T-Bank A.Ş. tarafından belirlenen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları muhakkak talep edilmektedir.

T-Bank A.Ş., yukarıda belirtilen temel ilkelerdeki taahhütlere uyarak, Bankamıza duyduğunuz güvene saygı gösterecek ve güvenin sürekliliğini sağlayacak biçimde çalışacaktır. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz müşterilerimizin de verdikleri bilgilerin gizliliği konusunda kendilerinden beklenen hassasiyeti göstereceklerine inanmaktayız.